งานประปา

งานประปา Plumbers Tools and Accessories อุปกรณ์สำหรับช่างประปา ใช้จัดตั้งระบบประปา ซ่อมแซมท่อประปาและอุปกรร์ต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆเช่นเปลี่ยนสายชำระ เปลี่ยนสายน้ำดี แก้น้ำรั่วจากข้อต่อก๊อก เปลี่ยนสต๊อปวาวล์ เปลี่ยนชุดถ้วยในอ่างล้างหน้า เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างหน้า ตะแกรงกันกลิ่น เปลี่ยนฝาส้วม เปลี่ยนบอลวาวล์ เปลี่ยนก๊อกสนามและก๊อกบอล เปลี่ยนคอปั๊ม ติดตั้งปั๊ม ตัดต่อท่อน้ำพีวีซี รดน้ำในสวน อุปกรณ์ขายดี เช่น สายชำระ สายน้ำดี เทปพันเกลียว กาวติดท่อพีวีซี สต๊อปวาวล์ ชุดถ้วยแบบโซ่และแบบป๊อปอัพ ท่อน้ำทิ่งใต้อ่างล้างหน้า ตะแกรงกันกลิ่น ฝาปิดบ่อส้วม บอลวาวล์ ก๊อกสนาม ก๊อกบอล คอปั๊มพีวีซี กรรไกรตัดท่อพีวีซี หัวฉีดน้ำทองเหลือง เหล็กยึดท่อ ซึ่งการซ่อมหรือเปลี่ยนจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือเช่น คีมล็อค คีมใช้สามอย่าง คีมปากจิ้งจก กุญแจจับแป๊ป ประแจเลื่อน ประแจข้างแหวนข้างปากตาย หรือบล็อคชุด