งานประปา

Plumbers Tools and Accessories อุปกรณ์สำหรับช่างประปา ใช้จัดตั้งระบบประปา ซ่อมแซมท่อประปาและอุปกรร์ต่างๆ เช่นเปลี่ยนสายชำระ เปลี่ยนสายน้ำดี แก้น้ำรั่วจากข้อต่อก๊อก เปลี่ยนสต๊อปวาวล์ เปลี่ยนชุดถ้วยในอ่างล้างหน้า เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างหน้า ตะแกรงกันกลิ่น เปลี่ยนฝาส้วม เปลี่ยนบอลวาวล์ เปลี่ยนก๊อกสนามและก๊อกบอล เปลี่ยนคอปั๊ม ติดตั้งปั๊ม ตัดต่อท่อน้ำพีวีซี รดน้ำในสวน อุปกรณ์ขายดี เช่น สายชำระ สายน้ำดี เทปพันเกลียว กาวติดท่อพีวีซี สต๊อปวาวล์ ชุดถ้วยแบบโซ่และแบบป๊อปอัพ ท่อน้ำทิ่งใต้อ่างล้างหน้า ตะแกรงกันกลิ่น ฝาปิดบ่อส้วม บอลวาวล์ ก๊อกสนาม ก๊อกบอล คอปั๊มพีวีซี กรรไกรตัดท่อพีวีซี หัวฉีดน้ำทองเหลือง