อุปกรณ์ขัน/ไข

ใช้ขันน๊อตที่มีหัวเป็นร่องหกเหลี่ยม ใช้ไขสกรูหัวแฉกทั่วไปมีทั้งแบบที่วัดไฟได้และตอกได้ใช้ไขแป๊ปน้ำออกจากข้อต่อ ไขนาฬิกาหรือแว่นตา เป็นชุดรวมเครื่องมือไขเข้าด้วยกันตั้งแต่ลูกบล็อค ไขควงหัวแฉก หัวท๊อกซ์ และยังมีด้ามต่อเพื่อช่วยในการประหยัดแรงและเพิ่มความสะดวกในการไข กุญแจหกเหลี่ยม ประแจ ไขควง กุญแจเลื่อน กุญแจจับแป๊ป ไขควงซ่อมนาฬิกา บล็อคชุด