งานเชื่อม

งานเชื่อมเป็นงานที่ใช้ในการเชื่อมโลหะเข้าด้วยกัน ติดกัน โดยการใช้ลวดเชื่อมช่วยในการประสานหรือการหลอมละลายโลหะให้ละลายติดเข้าด้วยกันโดยปราศจากลวดเชื่อม ในการเชื่อมต้องมีการป้องกันออกซิเจนขณะทำการเชื่อมตรงรอยเชื่อม โดยวิธีการป้องกันออกซิเจนนั้นทำได้โดยฟลักซ์ที่อยู่รอบๆลวดเชื่อม ทำหน้าที่ปกคลุมแนวรอยเชื่อมซึ่งต้องทำการเคาะออกในภายหลังหลังจากทำการเชื่อมเสร็จแล้ว นอกจากการใช้ฟลักซ์ในการป้องกันออกซิเจนขณะทำการเชื่อมก็ยังมีเครื่องเชื่อมอีกประเภทหนึ่งที่ป้องกันออกซิเจนได้ วิธีการป้องกันทำได้โดยการใช้ก๊าซเฉื่อยจำพวกก๊าซ อาร์กอน ฮีเลียม ปกคลุมแนวเชื่อมขณะทำการเชื่อมซึ่งก่อนทำการเชื่อมจะต้องต่อก๊าซเหล่านี้เข้าไปในระบบเครื่องเชื่อมด้วย อุปกรณ์ต่างๆในการเชื่อมประกอบด้วยคีมตัดลวดเชื่อมและทำความสะอาดลวดเชื่อม แผ่นเจียร์ แผ่นตัด กระดาษทรายน้ำ คีมล็อค กรรไกรตัดเหล็กแผ่น ค้อนช่างทอง ค้อนหัวกลม คีมปากจิ่งจก คีมปากเฉียง คีมmig ลวดเชื่อม เกจ หัวแร้ง กระจกอ๊อก ปลอกแขนป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม อุปกรณ์เครื่องเชื่อม TIG วาล์ว กันย้อน ลมหนูตัด-เชื่อม