งานเชื่อม

งานเชื่อมประกอบด้วยคีมตัดลวดเชื่อมและทำความสะอาดลวดเชื่อม แผ่นเจียร์ แผ่นตัด กระดาษทรายน้ำ คีมล็อค กรรไกรตัดเหล็กแผ่น ค้อนช่างทอง ค้อนหัวกลม คีมปากจิ่งจก คีมปากเฉียง คีมmig ลวดเชื่อม เกจ หัวแร้ง กระจกอ๊อก ปลอกแขนป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม อุปกรณ์เครื่องเชื่อม TIG วาล์ว กันย้อน ลมหนูตัด-เชื่อม