อุปกรณ์ยึดติด

ใช้เพื่อยึดตะปูยิงรีเวท ใช้กับเครื่องเชื่อมเพื่อให้กระแสไฟฟ้าครบวงจรใช้ลากรถในกรณีที่รถเสียยึดติดลวดสลิงโดยจะใส่ เกลียวเร่ง เพื่อดึงสลิงให้ตึง ยึดเข้ากับผนังกับแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็กเพื่อวางสิ่งของ ใช้เพื่อยึดกระดาษหรือเพื่อป้องกันการเลอะของสีขณะทำการทาหรือพ่นสี ติดระหว่างแผ่นฝ้าก่อนทำการโป้วเพื่อความเรียบเนียนของฝ้า ใส่กับเครื่องยิงตะปูเพื่อใช้ยึดไม้เข้าด้วยกันใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ คีมย้ำรีเวท คีมจับสายดิน สลิงลากรถ กิ๊บจับลวดสลิง ฉากเข้ามุม กาวติดเหล็ก กาวติดหิน กาวติดท่อ กาวร้อน กาวตะปู บานพับและกลอนประตู กระดาษกาว ผ้ายิปซั่ม ข้อต่อพีวีซี ตะปูยิงขาเดี่ยว