งานสวน

Gardening Tools ต่อสายยางสำหรับรดน้ำ ขุดดิน พรวนดิน ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ ตัดกิ่งไม้สูง ตอนกิ่งไม้ เลื่อยกิ่งไม้ สวมถุงมือปกป้องกิ่งไม้บาดมือ ติดตั้งก๊อกที่สนามหญ้า ต่อหัวฉีดน้ำเพื่อการรดน้ำต้นไม้ที่เหมาะสม กิ๊บรัดท่อ ใบมีดตัดหญ้า เลื่อยคันธนู ถุงมือผ้า จอบ กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า กรรไกรกระตุกกิ่งไม้ โรลสายยาง สายเอ็นตัดหญ้า ก๊อกสนาม หัวฉีดน้ำ