งานสวน

งานสวน Gardening Tools เป็นงานที่ใช้ปลูก ตัดแต่ง รื้อถอน ต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเช่นต้นหญ้า ไปถึงต้นใหญ่ๆ เช่นต้นมะขาม อุปกรณ์มีให้เลือกมากมายเช่น จอบทีใช้ช่วยในการปรับแต่งพื้นดินให้ร่วนซุยเพิ่มออกซิเจนในดินก่อนทำการเพาะปลูก โรลสายยางช่วยเก็บสายยางที่ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ให้เรียบร้อย ก๊อกน้ำใช้เป็นตัวปิดเปิดน้ำเพื่อใช้ในการรดน้ำต้นไม้และซักล้าง ข้อต่อสายยางสำหรับรดน้ำเพื่อความสะดวกในการรดน้ำ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืชที่แย่งอาหารต้นไม้ที่เราปลูก ตกแต่งกิ่งไม้เตี้ยด้วยกรรไกรตัดกิ่งไม้และตัดกิ่งไม้สูงด้วยกรรไกรตัดกิ่งไม้แบบยืดได้ ตอนกิ่งไม้ เลื่อยกิ่งไม้ ก่อนทำงานสวนควรสวมถุงมือปกป้องกิ่งไม้บาดมือ ติดตั้งก๊อกที่สนามหญ้าและต่อหัวฉีดน้ำเพื่อการรดน้ำต้นไม้ที่เหมาะสม กิ๊บรัดท่อใช้ในการต่อสายยางรดน้ำที่มีมาตรฐานน้ำไม่รั่วซึมระหว่างจุดต่อ ใบมีดตัดหญ้าสำหรับต้นหญ้าขนาดใหญ่ และเอ็นตัดหญ้าสำหรับหญ้าขนาดเล็ก เลื่อยคันธนู ถุงมือผ้า จอบ กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า กรรไกรกระตุกกิ่งไม้ โรลสายยาง สายเอ็นตัดหญ้า ก๊อกสนาม หัวฉีดน้ำ