อุปกรณ์จับ-บีบ-ขยาย

อุปกรณ์จับ-บีบ-ขยาย หนีบจับชิ้นงานเพื่อบิดงอดึง จับชิ้นงานเพื่อทุบตี บีบอัดไม้เพื่อประสิทธิภาพในการยึดติดของกาว ถ่างแหวนหรือหนีบแหวนเพื่อถอดออกจากแกนที่ยึดอยู่ บีบอัดชิ้นงานด้วยปากกาตัวซี คีม ปากกาจับเหล็ก ปากกาจับไม้ ปากกาบีบไม้ คีมบีบถ่าง คีมคอม้า ปากกาตัวซี คีมมีหลายชนิดควรเลือกให้เหมาะกับงานเพราะคีมแต่ละชนิดมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจทำให้อายุการใช้งานของคีมนั้นๆสั้นลงและได้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ไม่ดีนัก เช่น คีมล็อคเป็นคีมสาระพัดประโยชน์ช่วยในการหนีบจับได้ดีแต่หากนำคีมล็อคไปใช้ในการหมุนล็อคหรือคลายออกอาจทำให้วัสดุที่คีมล็อคไปจับเสียหายและเป็นรอยได้ง่าย ปากกาจับไม้เหมาะสำหรับจับไม้เนื่องจากสามารถปรับขนาดได้ง่ายดายทำให้สะดวกในการจับหรือคลายไม้ออกจากปากกาแต่หากนำไปจับเหล็กอาจไม่ได้ความแน่นอย่างที่ต้องการ เหล็กดูดใช้ในการถอดใส่ลูกปืนซึ่งหากไม่มีเครื่องมือชนิดนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำลูกปืนออกมาจากเบ้าโดยไม่ให้เกิดความเสียหาย