อุปกรณ์จับ-บีบ-ขยาย

หนีบจับชิ้นงานเพื่อบิดงอดึง จับชิ้นงานเพื่อทุบตี บีบอัดไม้เพื่อประสิทธิภาพในการยึดติดของกาว ถ่างแหวนหรือหนีบแหวนเพื่อถอดออกจากแกนที่ยึดอยู่ บีบอัดชิ้นงานด้วยปากกาตัวซี คีม ปากกาจับเหล็ก ปากกาจับไม้ ปากกาบีบไม้ คีมบีบถ่าง คีมคอม้า ปากกาตัวซี