งานโลหะ

Metal work Tools เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานโลหะ ใช้ขัดแต่งชิ้นงานโลหะ ตัดเหล็ก บีบจับชิ้นงาน ตอก ทุบ บิดชิ้นงานให้ได้รูปตามต้องการ ตัดแต่งเหล็กแผ่น