งานโลหะและงานเชื่อม

Metal work Tools เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานโลหาและงานเชื่อม ใช้ขัดแต่งชิ้นงานโลหะ ตัดเหล็ก บีบจับชิ้นงาน ตอก ทุบ บิดชิ้นงานให้ได้รูปตามต้องการ ติดด้วยกาว ตัดแต่งเหล็กแผ่น ตัดลวดเชื่อมและทำความสะอาดลวดเชื่อม แผ่นเจียร์ แผ่นตัด กระดาษทรายน้ำ คีมล็อค กรรไกรตัดเหล็กแผ่น ค้อนช่างทอง ค้อนหัวกลม คีมปากจิ่งจก คีมปากเฉียง คีมmig