แคล้มจับงาน bar clamp เล็ก 4"

แคล้มจับงาน bar clamp เล็ก 4"

  • 30.00 ฿


ปากกาวันแฮนด์ 4" มีกลไกลป้องกันการดีดกลับ แกนเลื่อนได้อิสระ สามารถใช้หนีบวัตถุที่ต้องการหรือ ถ่างวัตถุที่ต้องการได้

วิธีการใช้คือปรับขนาดความกว้างของปากโดยกดที่ก้านเหล็กเล็กๆที่อยู่บนด้ามบีบแล้วจึงปรับขนาดปากให้ใกล้เคียงกับวัตถุที่ต้องการบีบ จากนั้นจึงกดที่ด้ามจับพลาสติกเพื่อบีบให้ปากของปากกาวันแฮนด์ บีบตัววัตถุ หากต้องการปลดแรงบีบออกให้กดก้านเล็กๆแล้วจึงปรับขนาดความกว้างของปากกาออกโดยใช้มือดึงขยาย หากต้องการปรับให้ปากกาเปลี่ยนจากการหนีบเป็นถ่างให้ปลดล็อคก้านที่อยู่ตรงปลายสุดของปากกาแล้วกลับหัวของปลายสุดของปากกาจะทำให้ปากกาเปลี่ยนจากปากกาบีบเป็นปากกาถ่างได้อย่างง่ายดาย


สินค้าที่เกี่ยวข้อง