สินค้ามีตำหนิ

เป็นสินค้าที่สามรถใช้งานได้ปกติ เพียงแต่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านความสวยงาม อาทิเช่น มีสนิม สีหลุดลอก สีเพี้ยน เป็นต้น