อุปกรณ์ขัด-ไส

อุปกรณ์ขัด-ไส ใช้สำหรับงานขัดไสผิวชิ้นงาน เพื่อลบหรือเพิ่มความคม เพิ่มความมันเงา หรือขัดคราบสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ขัดที่ใช้งานบ่อย เช่น กระดาษทราย กระดาษทรายน้ำ จานจับกระดาษทราย แผ่นเจียร์เหล็ก หินลับมีด ตะไบ แปรงลวด ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการทำงานสีผู้ปฎิบัติงานจะต้องทำพื้นผิวให้เรียบก่อน หากพื้นผิวที่จะทำสีไม่เรียบจะทำให้การทำงานสียากลำบากมากทีเดียว อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำให้พื้นผิวเรียบหรือที่เรียกว่าเตรียมพื้นผิวก่อนงานสีนั้นมีหลายแบบตั้งแต่การใช้แรงมือของผู้ปฎิบัติออกแรงขัดโดยใช้กระดาษทรายหรือกบไสไม้เพื่อปรับทั้งระดับของพื้นผิวและความเรียบของพื้นผิว ตะไบช่วยลบมุมคม เกรียงใช้โป๊วปรับระดับผิวที่ต้องการทำสี หรือการใช้เครื่องมือไฟฟ้าช่วยในการผ่อนแรงเช่นเครื่องเจียร์ไฟฟ้า(ลูกหมู)ช่วยในการขัดรอยเชื่อมเหล็กให้เรียบ เครื่องขัดพื้นและหินขัดพื้นช่วยปรับระดับและความเรียบของพื้นก่อนการทำสี เป็นต้น