อุปกรณ์ขัด-ไส

อุปกรณ์ขัด-ไส ใช้สำหรับงานขัดไสผิวชิ้นงาน เพื่อลบหรือเพิ่มความคม เพิ่มความมันเงา หรือขัดคราบสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ขัดที่ใช้งานบ่อย เช่น กระดาษทราย กระดาษทรายน้ำ จานจับกระดาษทราย แผ่นเจียร์เหล็ก หินลับมีด ตะไบ แปรงลวด