อุปกรณ์ตัด

ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเลื่อยไม้ให้ได้ขนาดและรูปแบบตามต้องการ ใช้ในการสกัดหรือตัดไม้ที่บาง ตัดไม้ที่หนาใช้ลับคมมีด กรรไกร ใช้กับเครื่องเลื่อยวงเดือนเพื่อตัดไม้ ตัดเหล็กตัดหินใช้กับเครื่องเลื่อยวงเดือนช่วยอำนวยความสะดวกในการติดเทปกาวที่กล่องใช้ในการตัดกลึงเหล็กใช้ในงานกลึง ใช้ตัดและผูกลวดในงานก่อสร้าง กรรไกรตัดกิ่ง เลื่อย สิ่ว ขวาน หินลับมีด ใบเลื่อยวงเดือน แผ่นตัด คัตเตอร์ตัดเทปกาว คีมผูกลวด มีดกลึง เลื่อยวงเดือน