อุปกรณ์ตัด

อุปกรณ์ตัดมีหลากหลายแบบหลายหลายชนิดมากๆ โดยการตัดเป็นการตกแต่งขึ้นรูปวัสดุที่เราต้องการสร้างหรือซ่อมแซม เช่นกรรไกรที่ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ กรรไกรที่ใช้ตัดเหล็กแผ่น กรรไกรที่ใช้ตัดเหล็กเส้น หรือแม้กระทั่งกรรไกรที่ใช้ตัดผ้าตัดกระดาษ เลื่อยชนิดต่างๆใช้เพื่อเลื่อยไม้หรือเหล็กให้ได้ขนาดและรูปแบบตามต้องการ สิ่วใช้ในการสกัดหรือตัดไม้ที่บางสิ่วมีทั้งแบบที่เป็นด้ามไม้ในรูปแบบดั้งเดิมและแบบด้ามไฟเบอร์ใสหรือทึบที่มีความแข็งเหนียวไม่แตกหักง่ายรับแรงกระแทกได้อีกทั้งยังทำความสะอาดได้ง่าย หินลับมีดใช้ในการลับมีด กรรไกร สิ่ว  ใบเลื่อยวงเดือนใช้กับเครื่องเลื่อยวงเดือนเพื่อตัดไม้ ใบเลื่อยวงเดือนมีหลายขนาดสามารถใช้กับเครื่องเลื่อยองศา เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4 นิ้ว 7 นิ้ว หรือ 9 นิ้ว เครื่องเลื่อยไฟฟ้า แผ่นตัดเหล็กตัดหินใช้กับเครื่องเลื่อยวงเดือนหรือเครื่องเจียร์ไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดแต่งหินและเหล็ก เทปกาวใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งในการตัด มีดเล็บและมีดกลึงใช้ในการตัดกลึงเหล็กโดยใช้กับเครื่องกลึงเหล็ก คีมผูกลวดใช้ตัดและผูกลวดในงานก่อสร้าง