งานไฟฟ้าเครื่องมือ

Electrical Tools เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้า ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้า ตัดสายไฟ ไขเต้ารับสวิตซ์ไฟ ปอกสายไฟ ตัดต่อสายไฟ การเดินสายไฟในบ้าน การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการตรวจเช็คสภาพระบบไฟฟ้าโอห์มมิเตอร์วัดไฟ คีมปอกสายไฟ คีมตัดสายไฟ ไขควง เทปพันสายไฟ