งานไฟฟ้าเครื่องมือ

Electrical Tools เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้า ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้า สินค้าในหมวดนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานตามบ้านเป็นเครื่องมือที่ควรมีติดบ้านเพื่อความสะดวกในการแก้ไขซ่อมแซม จนถึงช่างมืออาชีพที่ทำงานไฟฟ้าเฉพาะทาง สำหรับงานซ่อมแซมภายในบ้านนี้การมีเครื่องมืองานไฟฟ้าจะช่วยเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานตัวอย่างเช่นไขควงลองไฟซึ่งสามารถใช้ในการตรวจจับได้ว่าปลั๊กหรือสายไฟที่เปลือยอยู่นั้นมีกระแสไฟฟ้าไฟลอยู่หรือไม่ หรือถ่านกราไฟท์ที่ใช้ในการเปลี่ยนซึ่งถูกบรรจุอยู่ภายในเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไปซึ่งถ้าผู้ใช้งานปล่อยปละละเลยไม่สนใจใช้เครื่องมือไฟฟ้าจนถ่านหมดแท่งแล้วตัวคอยล์ขดลวดทองแดงจะเสียหาย การซ่อมแซมคอยล์ขดลวดทองแดงที่เสียหายนั้นมีราคาที่สูง เราสามารถป้องกันเหตุการณ์นี้ได้ด้วยการเปลี่ยนถ่านกราไฟท์ก่อนที่ถ่านจะหมดแท่ง มีข้อสังเกตุง่ายๆคือหากเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ถ่านกราไฟท์ใช้ถ่านใกล้หมดแล้วจะเกิดประกายไฟที่ผิวสัมผัสของตัวคอยล์ขดลวด ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานเห็นประกายไฟเกิดขึ้นจึงควรเปลี่ยนถ่านทันที

สินค้าในหมวดนี้ประกอบไปด้วย เครื่องมือที่ใช้ตัดสายไฟ ไขเต้ารับสวิตซ์ไฟ ปอกสายไฟ ตัดต่อสายไฟ การเดินสายไฟในบ้าน การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการตรวจเช็คสภาพระบบไฟฟ้าโอห์มมิเตอร์วัดไฟ คีมปอกสายไฟ คีมตัดสายไฟ ไขควง เทปพันสายไฟ