เคมีภัณฑ์

Chemicals เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ตกแต่ง ตลอดจนปกป้องบ้านเรือน อาคาร จากสภาพอากาศต่างๆ กันการรั่วซึมของน้ำฝน หรือน้ำใช้ภายในห้องน้ำและห้องครัว อีกทั้งกาวที่มีแรงยึดติดสูงใช้ทดแทนการตอกตะปู รวมถึงกาวอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ภายในครัวเรือนได้อย่างง่ายดาย