เคมีภัณฑ์

Chemicals เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ตกแต่ง ตลอดจนปกป้องบ้านเรือน อาคาร จากสภาพอากาศต่างๆ กันการรั่วซึมของน้ำฝน หรือน้ำใช้ภายในห้องน้ำและห้องครัว อีกทั้งกาวที่มีแรงยึดติดสูงใช้ทดแทนการตอกตะปู รวมถึงกาวอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ภายในครัวเรือนได้อย่างง่ายดาย เคมีภัณฑ์เป็นวัสดุที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ไม่สามารถวิเคราะห์จากภาพลักษณ์ภายนอกได้ ดังนั้นการเลือกเคมีภัณฑ์จึงควรเลือกจากยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับในท้องตลาด เคมีภัณฑ์มีหลายแบบตั้งแต่ชนิดที่เป็นตัวประสานเช่นกาว ซึ่งกาวมีการแบ่งแยกออกเป็นกาวติดไม้ ติดโลหะ โดยปกติกาวที่ใช้เวลาในการประสานนานจะสามารถรับน้ำหนักตรงตำแหน่งยึดติดได้มากกว่า จาระบีแบ่งเป็นจาระบีแบบทนความร้อนได้กับแบบธรรมดาซึ่งแบบทนความร้อนได้จะมีราคาที่สูงกว่า ยาขัดเงาสามารถขัดโลหะที่หม่นหมองให้เงาได้โดยง่ายซึ่งหากไม่ใช้ยาขัดเงาช่วยแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขัดโลหะที่หม่นหมองแล้วให้เงา