สว่านโฮลซอ เจาะคอนกรีต 8 ตัวชุด META

  • 1,000.00 ฿

Only 1 left!

META Masonry Drill Bit สำหรับเจาะคอนกรีตหรือปูน ทำจากเหล็ก ใช้โดยการใส่ดอกสว่านโฮลซอเข้าไปที่หัวจับดอกสว่านแล้วหมุนหัวจับสว่านให้หนีบดอกสว่านให้แน่น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง