พุกดรอบอิน ตรา Horse Shoe Drop-in Anchor

  • 3.00 ฿


Horse Shoe Drop-in Anchor เหมาะกับใช้ยึดวัตถุที่มีน้ำหนักไม่มากนักกับคอนกรีตที่มีความหนาปานกลาง คือพุกเหล็กแบบเกลียวใน มีลักษณะเป็นแกนเหล็กกลมปลายผ่าและมีสลักเดือย หลักการยึดเกาะคือการขยายตัวจากการตอก พุกประเภทนี้ให้แรงยึดที่แน่นเนื่องมาจากปลายของตัวพุกจะบานออกเมื่อขันสกรูเข้าในคอนกรีต


สินค้าที่เกี่ยวข้อง