หินเจียร์ ชมพู แกน 3 mm

  • 4.00 ฿


หินเจียร์ ชมพู ใช้ในการเก็บงานโลหะ สามารถใช้ในการลับคมโลหะได้ 

วิธีใช้งาน ใช้กับเครื่องเจียร์ หรืออาจใช้งานกับสว่านไฟฟ้าที่สามารถจับแกนขนาด 3 mm ได้ เมื่อติดตั้งหินเจียร์ ชมพูเข้ากับเครื่องเจียร์แล้วให้ทำการเปิดเครื่องเพื่อให้หินเจียร์หมุน แล้วจึงนำไปจี้เข้ากับโลหะ หรือ วัสดุที่ต้องการแต่ง


    สินค้าที่เกี่ยวข้อง