มิเตอร์วัดแบตเตอร์รี่ รถยนต์ Battery Tester - EAGLE ONE

  • 400.00 ฿


มิเตอร์วัดแบตเตอร์รี่ รถยนต์ Battery Tester - EAGLE ONE เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดแบตเตอรี่รถยนต์ มีหน้าปัดแบบเข็ม (Analogue) สามารถใช้วัดแบตเตอรี่ได้หลากหลายทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ โดยที่หน้าปัด ใช้วัดแบตเตอรี่รถยนต์ 6 V และ 12V ที่หน้าจอของมิเตอร์วัดแบตเตอร์รี่ รถยนต์จะแสดงด้วยตัวเลขและสี หากเราวัดค่าแล้วเข็มแสดงที่โซนสีแดงหมายความว่าแบตเตอรี่มีไฟไม่พอแต่หากเข็มแสดงที่โซนสีเขียวหมายความว่าแบตเตอรี่มีเพียงพอ

วิธีการใช้งาน มิเตอร์วัดแบตเตอร์รี่ รถยนต์จะมีสายไฟมาให้ 2 เส้น เส้นหนึ่งเป็นสีดำ อีกเส้นเป็นสีแดง ให้ผู้ใช้งานนำเส้นสีดำหนีบเข้ากับขัวสีดำของก้อนแบตเตอรี่ซึ่งเป็นขั้วลบและจิ้มเส้นสีแดงเข้ากับขั้วสีแดงของก้อนแบตเตอรี่ซึ่งเป็นขั้วบวก อ่านค่าที่แสดงบนหน้าปัทโดยหากแบตเตอรี่เป็นแบบ 6 V ให้ดูในโซน 6 V แต่ถ้าหากแบตเตอรี่เป็นแบบ 12 V ให้ดูในโซน 12 V ซึ่งในแต่ละโซนจะมีสีแดงและสีเขียวหากเข็มแสดงในโซนสีแดงแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอแต่ถ้าแสดงในโซนสีเขียวหมายความว่าแบตเตอรี่เพียงพอ ดูว่ากำลังไฟฟ้าตรงกับช่วงระยะใดให้ดูระยะนั้นเป็นหลัก

กล่องละ 1 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง