ข้อต่อตรง PVC เกลียวใน ทองเหลือง ตรา CK Brass Thread PVC Fitting Joint

  • 13.00 ฿


CK Brass Thread PVC Fitting Joint

เป็นข้อต่อตรงสำหรับใช้ในการติดตั้งท่อประปา ทำจากพีวีซี คุณภาพดี แข็งแรง หนา ทนทาน มีความเหนียว หนา ข้อต่อชนิดนี้ใช้ในการติดตั้งระบบประปา ด้านหนึ่งของข้อตรงต่อสำหรับสวม หากขนาดระบุว่า 1/2" หมายความว่าสามารถนำท่อขนาด 1/2" ทากาวเชื่อมท่อพีวีซีและสวมต่อได้ ส่วนอีกด้านหนึ่งสามารถนำสายหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเกลียวขนาด 1/2" มาหมุนต่อได้เช่น สามารถนำสายชำระมาต่อ อุปกรณ์วาล์วฝักบัว ก๊อกน้ำ ก๊อกสนาม หากระบุว่า 3/4"หมายถึงด้านหนึ่งต่อกับท่อพีวีซีขนาด 3/4" อีกด้านต่อกับอุปกรณ์ที่มีเกลียวขนาด 3/4" หากระบุว่า 3/4"x1/2" หมายถึงด้านต่อท่อพีวีซีขนาด 3/4" ด้านต่ออุปกรณ์มีเกลียวขนาด 1/2"

วิธีการติดตั้ง ทากาวต่อท่อพีวีซีที่ด้านหนึ่งของก๊อกและสวม กดให้แน่น จากนั้นจึงนำอุปกรณ์ที่ต้องการจะหมุนเกลียวเข้าอีกด้านมาพันเทปพันเกลียวประมาณ 3-5 รอบแล้วจึงหมุนเกลียวเข้าไปอีกด้านหนึ่งของข้องอฉาก พีวีซี

กล่องละ 1 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง