เลื่อยตัดกิ่งไม้ (ฟ้นปลาฉลาม) META 16" No.JH-969 pruning saw META 16" No.JH-969

  • 125.00 ฿


เลื่อยตัดกิ่งไม้ (ฟ้นปลาฉลาม) META 16" No.JH-969  pruning saw META 16" No.JH-969  ด้ามทำจากเหล็กคุณภาพดีหุ้มยาง ตัวใบมีดทำจากเหล็กคุณภาพ ฟันเป็นลักษณะฟันฉลาม กินเนื้อไม้เร็ว มีความคมสูงมาก คมเลื่อยใช้ได้นาน และสามารถลับคมได้เมื่อเริ่มฟันเริ่มทื่อ ปลายสุดด้านบนของใบเลื่อยเป็นรูปเคียวช่วยให้ตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กได้ง่ายด้วยการกระชาก

วิธีการใช้งาน พิจารณากิ่งที่ต้องการตัดก่อน หากเป็นกิ่งไม้ที่เล็กมากๆอาจใช้วิธีการหักด้วยมือได้เลย สำหรับกิ่งไม้ขนาดใหญ่ เริ่มต้นโดยการจับที่ด้ามจับด้วยมือข้างที่ถนัด จับเลื่อยตัดกิ่งให้กระชับมือ ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับกิ่งไม้แล้วทำการเลื่อยโดยการดันใบเลื่อยเดินหน้าและถอยหลังบริเวณที่จะทำการตัด ตอนดันเลื่อยเดินหน้าและถอยหลังอย่ากดน้ำหนักลงบนเลื่อยมากเกินไปให้กดน้ำหนักเพียงเล็กน้อยแต่ให้เลื่อยให้สุดใบเลื่อยลากใบเลื่อย ยาวๆเร็วๆ 

หากกิ่งไม้อยู่สูงเกินไปผู้ใช้สามารถต่อด้ามจับด้วยท่อแป๊ปเพื่อเพิ่มระยะในการตัดได้

ควรทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง