ลวดเกาส์คาร์บอน Weldmaxx GC-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

ลวดเกาส์คาร์บอน Weldmaxx GC

  • 10.00 ฿


ลวดเกาส์คาร์บอน Weldmaxx GC สำหรับกัดเซาะโลหะ เพื่อกำจัดเนื้อเชื่อมที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานออกจากชิ้นงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการทำความสะอาดแนวเชื่อมก่อนการเชื่อม สำหรับงานเซาะร่องหรือบากร่อง ทั้งโลหะและอโลหะ เช่น ทองแดง เหล็ก เหล็กหล่อ ลวดเก๊าจ์คาร์บอน เป็นคาร์บอนอัดแท่งเคลือบผิวด้วยทองแดงอีกชั้น 
วิธีการใช้งาน พิจารณาพื้นที่ที่ต้องการกัดเซาะมาร์คตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้านำปลายด้านหนึ่งของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหนีบเข้ากับโลหะที่ต้องการกัดเซาะ ปลายอีกข้างหนีบเข้ากับลวดเกาส์คาร์บอน จากนั้นจึงเปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและปรับกระแสไฟให้เหมาะกับขนาดความหนาของโลหะที่ต้องการกัดเซาะหรือตัด นำลวดเกาส์คาร์บอนที่หนีบกับสายเครื่องเชื่อมจ่อเข้าใกล้กับโลหะที่ต้องการตัดหรือกัดเซาะ
  ในการเชื่อมผู้เชื่อมควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน และทำการเชื่อมด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง