ลวดเกาส์คาร์บอน Weldmaxx GC

ลวดเกาส์คาร์บอน Weldmaxx GC

  • 10.00 ฿


สำหรับกัดเซาะโลหะ เพื่อกำจัดเนื้อเชื่อมที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานออกจากชิ้นงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการทำความสะอาดแนวเชื่อมก่อนการเชื่อมได้อีกด้วย

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง