คีมจับลวดเชื่อม LIBERTY-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

คีมจับลวดเชื่อม LIBERTY

  • 200.00 ฿


คีมจับ ลวดเชื่อม LIBERTY  เป็นคีมจับที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน คุณภาพดี คุ้มค่า ใช้สำหรับคีบลวดเชื่อมลักษณะก้านธูป ปลอดภัยด้วยสปริงที่แข็งแรง ใช้สะดวก น้ำหนักเหมาะมือ ไม่แตกหักง่าย 

ใช้สำหรับการเชื่อมแบบใช้ธูปเชื่อม หรือเรียกว่าการเชื่อมแบบ Arc welding ซึ่งจะต้องมีคีม 2 ตัว ตัวที่หนึ่งคือคีมหนีบสายดินเอาไว้หนีบไปที่วัตถุที่ต้องการเชื่อม คีมตัวที่ 2 คือคีมจับ อ๊อกทองแดง จับไปที่ธูปเชื่อมเพื่อจำไปสปาร์คและละลายธูปเชื่อมลงบนวัตถุที่ต้องการเชื่อม

วิธีใช้งาน เมื่อต้องการเปลี่ยนคีมจับ อ๊อกทองแดงให้ดึงปลอกส่วนที่เป็นด้ามจับของคีมจับ อ๊อกทองแดงลงแล้วจึงทำการขันสายทองแดงที่อยู่ด้านในออก เปลี่ยนคีมจับ อ๊อกทองแดงอันใหม่ ทำการขันน๊อตล็อคสายทองแดงและดันปลอกกลับที่เดิม

กล่องละ 1 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง