แหวนอีแปะไม่ชุบ กิโลกรัม Plain Washer (Inch Size)

  • 45.00 ฿


แหวนอีแปะ Plain Washer (Inch Size) ทำจากเหล็กมาตรฐาน มีลักษณะเป็นเหรียญกลมมีรูตรงกลาง ขนาดมาตรฐาน ใช้สำหรับลดช่องว่างระหว่างรูผ่านของสกรูหัวเหลี่ยมและเพิ่มความแข็งแรงของพื้นที่ที่ใช้สกรูหัวเหลี่ยมยึดหรือหนีบใส่ระหว่างรูกับหัวของสกรูหัวเหลี่ยมตัวผู้และใส่ระหว่างรูกับสกรูหัวเหลี่ยมตัวเมีย 

วิธีการใช้งาน พิจารณาตำแหน่งและขนาดสกรูที่จะใช้งาน ข้อสำคัญคือขนาดของรูจะต้องเล็กกว่าขนาดของสกรูที่จะใช้ยึดผ่านรู แต่ขนาดของรูจะต้องไม่ใหญ่ไปกว่าหัวของสกรูที่จะยึดผ่านยิ่งขนาดของตัวสกรูกับขนาดของรูมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากเท่าไหร่การรับน้ำหนักของแหวนอีแปะก็จะยิ่งมากเท่านั้น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง