แคล้มท่อ pipe clamp เฉพาะหัว่จับไม่รวมท่อ (มี 2 ชิ้น)

แคล้มท่อ pipe clamp เฉพาะหัว่จับไม่รวมท่อ (มี 2 ชิ้น)

  • 270.00 ฿


แคล้มท่อ pipe clamp ใช้สำหรับการบีบอัด ต้องใช้ร่วมกับท่อแป๊บโลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" เท่านั้น โดยท่อแป๊บจะต้องทำการต๊าปหัวเกลียวเพื่อจะได้สามารถนำมาสวมใส่เข้ากับชุดแคล้มท่อได้ 

วิธีการติดตั้งแคล้มท่อคือให้หมุนเกลียวของท่อแป๊บเข้ากับกับส่วนหัวของชุดแคล้มท่อ จากนั้นนำส่วนท้ายของชุดแคล้มท่อใส่จากปลายอีกด้านหนึ่งของท่อแป๊บ เลื่อนระยะส่วนท้ายของชุดแคล้มให้เข้าไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ต้องการบีบอัดแล้วจึงทำการหมุนเกลียวในส่วนของหัวของชุดบีบอัดเพื่อบีบอัดวัสดุที่ต้องการ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง