IRWIN QUICK GRIP XP แคล้มจับงาน bar clamp xp Irwin-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

IRWIN QUICK GRIP XP แคล้มจับงาน bar clamp xp Irwin

  • 900.00 ฿

Only 4 left!

ปากกาวันแฮนด์ รุ่น XP ยี่ห้อ IRWIN QUICK-GRIP แรงบีบสูงสุด 250 Kg. เป็นปากกาหนีบยึดรุ่นแรกของโลก ที่ใช้งานด้วยมือข้างเดียว เพื่อหนีบยึดชิ้นงานที่ทากาวเข้าด้วยกัน เพิ่มคอลึก 95 mm. มีกลไกลป้องกันการดีดกลับ แกนเลื่อนได้อิสระ สามารถใช้หนีบวัตถุที่ต้องการหรือ ถ่างวัตถุที่ต้องการได้ วิธีการใช้คือปรับขนาดความกว้างของปากโดยกดที่ก้านเหล็กเล็กๆที่อยู่บนด้ามบีบแล้วจึงปรับขนาดปากให้ใกล้เคียงกับวัตถุที่ต้องการบีบ จากนั้นจึงกดที่ด้ามจับพลาสติกเพื่อบีบให้ปากของปากกาวันแฮนด์รุ่น XP บีบตัววัตถุ หากต้องการปลดแรงบีบออกให้กดก้านเหล็กเล็กๆแล้วจึงปรับขนาดความกว้างของปากกาออกโดยใช้มือดึงขยาย หากต้องการปรับให้ปากกาเปลี่ยนจากการหนีบเป็นถ่างให้ปลดล็อคก้านที่อยู่ตรงปลายสุดของปากกาแล้วกลับหัวของปลายสุดของปากกาจะทำให้ปากกาเปลี่ยนจากปากกาบีบเป็นปากกาถ่างได้อย่างง่ายดาย

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง