IRWIN QUICK GRIP QC แคล้มจับงาน bar clamp QC Irwin

  • 750.00 ฿

Only 6 left!

ปากกาวันแฮนด์ รุ่น QC ยี่ห้อ IRWIN QUICK-GRIP แรงบีบสูงสุด 135 Kg. น้ำหนักเบา เป็นปากกาหนีบยึดรุ่นแรกของโลก ที่ใช้งานด้วยมือข้างเดียว เพื่อหนีบยึดชิ้นงานที่ทากาวเข้าด้วยกัน เพิ่มคอลึก 81 mm. มีกลไกลป้องกันการดีดกลับ แกนเลื่อนได้อิสระ สามารถใช้หนีบวัตถุที่ต้องการหรือ ถ่างวัตถุที่ต้องการได้ วิธีการใช้คือปรับขนาดความกว้างของปากโดยกดที่ก้านเหล็กเล็กๆที่อยู่บนด้ามบีบแล้วจึงปรับขนาดปากให้ใกล้เคียงกับวัตถุที่ต้องการบีบ จากนั้นจึงกดที่ด้ามจับพลาสติกเพื่อบีบให้ปากของปากกาวันแฮนด์รุ่น QC บีบตัววัตถุ หากต้องการปลดแรงบีบออกให้กดก้านเหล็กเล็กๆแล้วจึงปรับขนาดความกว้างของปากกาออกโดยใช้มือดึงขยาย หากต้องการปรับให้ปากกาเปลี่ยนจากการหนีบเป็นถ่างให้ปลดล็อคก้านที่อยู่ตรงปลายสุดของปากกาแล้วกลับหัวของปลายสุดของปากกาจะทำให้ปากกาเปลี่ยนจากปากกาบีบเป็นปากกาถ่างได้อย่างง่ายดาย


สินค้าที่เกี่ยวข้อง