เหล็กดูด 3 ขา K.P. KP 3-arm gear puller

  • 167.00 ฿

Only 5 left!

เหล็กดูด 3 ขา KP 3-arm gear puller   สำหรับดึงลูกปืนหรือเพลาออกจากเบ้า ใช้โดยการสอดขาของเหล็กดูดไปเกี่ยวด้านหลังของเบ้าที่ต้องการดึงออก หมุนเกลียวตรงกลางเหล็กดูดให้แทงศูนย์กลางของลูกปืนหรือเบ้า

วิธีการใช้งาน พิจารณาลูกปืนหรือเพลาที่เราต้องการจะแยกออกจากกัน ดูว่าระยะของลูกปืนหรือเพลามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ มีความหนามากขนาดไหน แล้วจึงทำการปรับระยะของเหล็กดูดให้เหมาะสมกับลูกปืนหรือเพลาที่ต้องการจะแยกออกจากกัน นำตะขอเกี่ยวด้านข้างของเหล็กดูดไปไปเกี่ยวด้านหลังของเบ้าที่ต้องการดึงออก ค่อยๆหมุนเกลียวตรงกลางเหล็กดูดให้แทงศูนย์กลางของลูกปืนหรือเบ้า หากตรงกลางของเบ้ามีรูที่ขนาดใหญ่กว่าเกลียวตรงกลางของเหล็กดูดให้หาเพลทหรือเหล็กหนามาปิดรูตรงกลางเพื่อให้เกลียวตรงกลางของเหล็กดูดไปกดได้

ควรทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล่องละ 1 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง