เหล็กงัดยาง META META tyre lever

  • 58.00 ฿


META tyre lever  สำหรับงัดยางเพื่อใส่ยางเข้ากับล้อ ทำจากเหล็ก ใช้โดยการเสียบปลายเหล็กงัดยางเข้าไประหว่างยางกับล้อแล้วงัดเอายางเข้าไปในขอบล้อ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง