เวอร์เนียร์ MACOH MACOH vernier caliper

  • 300.00 ฿

Only 3 left!

MACOH vernier caliper  6"/128 สำหรับวัดละเอียด ทำจากโลหะ ใช้โดยการขยายปากเวอร์เนียร์หนีบลงบนวัตถุที่จะวัด อ่านค่าบนแถบที่แสดงค่า


สินค้าที่เกี่ยวข้อง