เปอร์มาเท็กซ์ ทาปะเก็น [Super 300] # 83H

เปอร์มาเท็กซ์ ทาปะเก็น [Super 300] # 83H Gasket Sealant - PERMATEX

  • 196.00 ฿


# 83H Gasket Sealant - PERMATEX เป็นชนิดแห้งช้า เป็นสูตรที่ไม่แข็งตัว ทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -54 - 218 องศาเซลเซียส ทนต่อน้ำยาหม้อน้ำและน้ำมันอากาศยาน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง