เปอร์มาเท็กซ์ ทาปะเก็น [Super 300] # 83H Gasket Sealant - PERMATEX-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

เปอร์มาเท็กซ์ ทาปะเก็น [Super 300] # 83H Gasket Sealant - PERMATEX

  • 223.00 ฿


เปอร์มาเท็กซ์ ทาปะเก็น # 83H Gasket Sealant - PERMATEX เป็นชนิดแห้งช้า เป็นสูตรที่ไม่แข็งตัว ทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -54 - 218 องศาเซลเซียส ทนต่อน้ำยาหม้อน้ำและน้ำมันอากาศยาน

 ใช้สำหรับการเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ เมื่อทาเชลแล็กทาปะเก็นลงไปที่ปะเก็น เชลแล็กทาปะเก็นจะทำหน้าที่ในการปกปิดรอยต่อระหว่างปะเก็นและฝาสูบ เนื่องจากเชลแล็กทาปะเก็นสามารถทนความร้อนได้ ไม่คลายตัวหรือละลายเมื่อถูกความร้อน จึงทำให้เชลแล็กทาปะเก็นยังคงสภาพการป้องกันการรั่วซืมของเครื่องยนต์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการทาน๊อตสำหรับถ่ายน้ำมันเครื่องได้อีกด้วยเนื่องจากคุณสมบัติที่ทนต่อน้ำมันที่มีอุณหภมิและความสามารถในการป้องกันการรั่วซึม

ควรทำความสะอาดฝาสูบให้สะอาดก่อนทาเชลแล็กทาปะเก็น เพื่อประสิทธภาพการทำงานที่ดี ควรเก็บให้พ้นมือเด็กและห้ามรับประทาน

กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง