เท้าแขนเหล็ก Shelf Bracket

  • 7.00 ฿


เท้าแขนเหล็ก Shelf Bracket ทำจากเหล็กปั๊มคุณภาพมาตรฐาน พ่นสีเทาป้องกันสนิม สินค้าสวยงาม น่าใช้ ใช้ช่วยการรับน้ำหนักชั้นวาง แนะนำว่าควรติดเท้าแขนเหล็กช่วยรับชั้นระยะห่างไม่ควรเกิน 50 ซม. สำหรับชั้นวางไม้ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามระยะห่างในการติดตั้งเท้าแขนเหล็กจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ทำเป็นแผ่นที่วางอยู่บนเท้าแขนเหล็กใช้ยึดติดกับผนังตั้งฉาก 90 องศา ทำจากเหล็ก

วิธีการติดตั้ง พิจารณาว่าแผ่นที่จะนำมาวางบนเท้าแขนเหล็กมีความกว้างความยาวเท่าไหร่ ควรเลือกเท้าแขนเหล็กที่มีความยาวแขนน้อยกว่าความกว้างแผ่นที่จะนำมาวางเล็กน้อยเพื่อการรับน้ำหนักที่ดีที่สุด จากนั้นหาแนวระดับที่จะติดตั้งเท้าแขนเหล็กโดยใช้ระดับน้ำเพื่อหาระดับที่เท่ากันของเท้าแขนเหล็กทั้งหมดที่จะติดตั้งเพื่อรองรับแผ่นที่จะมาวาง หากผนังที่จะติดตั้งเท้าแขนเหล็กเป็นผนังปูนให้ทำการฝังพุ๊กเข้าไปที่ผนังก่อนแต่ถ้าเป็นผนังไม้ก็สามารถใช้สกรูขันยึดเท้าแขนเหล็กเข้ากับผนังได้เลย หลังจากยึดเท้าแขนเหล็กเข้ากับผนังแล้วจึงค่อยทำการยึดแผ่นเข้ากับเท้าแขนเหล็กอีกทีหนึ่ง

กล่องละ 24 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง