เคเบิ้ลไทร์ cable tie-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

เคเบิ้ลไทร์ cable tie

  • 20.00 ฿


เคเบิ้ลไทร์ cable tie ทำจากพลาสติก PVC คุณภาพดี สีขาวขุ่น เมื่อทำการรัดด้วยเคเบิ้ลไทร์แล้วจะไม่สามารถคลายล็อคออกได้ ทำได้เพียงล็อคให้แน่นไปกว่าเดิม หรือถ้าต้องการจะปลดล็อคก็ต้องทำการตัดสายเคเบิ้ลไทร์ออกแล้วทำการใส่เคเบิ้ลไทร์อันใหม่เข้าไปแทนที่  ใช้สำหรับรัดสายไฟ หรือสายสัญญาณที่ต้องการรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อความเรียบร้อย ช่วยในการแยกจัดหมวดหมู่สายไฟหรือสายสัญญาณ ใช้ในการรัดยึดตาข่าย ใช้แทนลวดเพื่อรัด

วิธีการใช้งาน พิจารณาปริมาณสายไฟหรือสายสัญญาณที่ต้องการรัด เลือกความยาวที่เหมาะสมหากสั้นไปสามารถแก้ไขได้ด้วยการต่อสายเคเบิ้ลไทร์ หากยาวไปก็สามารถตัดทิ้งได้แต่ถ้าหากสามารถเลือกความยาวที่พอดีได้ก็จะช่วยลดขั้นตอนการต่อสายเคเบิ้ลไทร์หรือความเสียหายจากการตัดทิ้งได้ รัดสายเคเบิ้ลไทร์อ้อมรอบสิ่งที่ต้องการรัด เอาปลายสายเคเบิ้ลไทร์เสียบเข้ากับหัวเสียบที่อยู่บนเคเบิ้ลไทร์แล้วจึงดึงให้แน่น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง