เคเบิ้ลไทร์ cable tie

เคเบิ้ลไทร์ cable tie

  • 0.50 ฿


ใช้สำหรับรัดสายไฟ หรือสายสัญญาณที่ต้องการรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง