เครื่องป้ายราคา (สีแดง) KANZAWA ML-150 KANZAWA price labeller ML-1508

  • 330.00 ฿

Only 2 left!

เครื่องป้ายราคา (สีแดง) KANZAWA ML-150 KANZAWA price labeller ML-1508 ตัวโครงทำจากพลาสติกคุณภาพดี แป้นแสดงตัวเลขที่ใช้ในการปั๊มทำจากยางอายุการใช้งานยาวนาน ใช้สำหรับติดราคาสินค้า ทำจากเหล็ก ใช้ติดป้ายราคาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ในชุดจะมีแถมสักกะหราดและหมึกสำหรับเติมเพื่อใช้ในการปั๊มราคา

วิธีการใช้งาน ปรับระยะป้ายกระดาษให้เข้าไปในร่องล็อคที่อยู่ในฝาปิดแล้วปิดล็อค ปรับแป้นยางให้แสดงตัวเลขตามต้องการ วิธีการตั้งตัวเลขคือให้ดึงก้านล็อคออกมาแล้วจึงหมุนเพื่อเปลี่ยนตัวเลขระยะที่ดึงก้านล็อคจะเป็นระยะตำแหน่งที่จะปรับเปลี่ยนตัวเลขได้ เมื่อกดที่ก้านของเครื่องป้ายราคา 1 ครั้งจะทำให้ป้ายราคาขยับออกมา 1 อัน เพื่อให้ผู้ใช้งานปาดเอาป้ายราคาให้ติดไปกับวัตถุที่ต้องการติด

กล่องละ 1 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง