หัวพ่นไฟ พ่นแก๊ซ ทองเหลือง

  • 125.00 ฿


หัวพ่นไฟ พ่นแก๊ซ เบิร์นอาหาร ทำจากทองเหลือง ใช้กับแก๊ซกระป๋องให้ความร้อนสูง ให้ความร้อนสูงถึง 1300 องศา

แก๊สกระป๋องที่ใช้สำหรับหัวพ่นไฟนี้ จะเป็นแก๊สกระป๋องที่หาได้ทั่วไป ใช้สำหรับต่อกับเตาแก๊สชาบู เป็นแก๊ซบิวเทนขนาดทั่วไปปริมาตรสุทธิ 375 ml.ที่หัวกระป๋องจะมีบ่าสำหรับยึดกับอุปกรณ์

วิธีใช้งาน ล็อคกระป๋องแก๊ซเข้าที่ฐานของตัวหัวพ่น แล้วหมุนบิดล็อค จากนั้นเปิดวาลว์ที่ท้ายพัวพ่นไฟเพื่อปล่อยแก๊ซออกจากกระป๋อง ใช้ไฟแช็คจุดที่ปลายปากหัวพ่นไฟเพื่อจุดติดไฟ เมื่อไฟถูกจุดติกแล้วสามารถปรับระดับไฟได้ด้วยการหมุนปุ่มที่ท้ายหัวพ่นไฟ หรือหมุนตัวล็อคสแตนเลส หากตัวล็อคสแตนเลสเปิดรูที่หัวพ่นไฟมากก็จะยิ่งทำให้ไฟที่ปล่อยออกมายิ่งรุนแรงขึ้น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง