สินค้ามีตำหนิจากโรงงาน เกรียงโป้วสีด้ามไม้ 3"

  • 3.00 ฿


สินค้ามีตำหนิจากโรงงาน เกรียงโป้วสีด้ามไม้ สามารถใช้งานได้เหมือน เกรียงโป้วสีด้ามไม้ ทั่วไป สาเหตุที่เป็นสนิมเกิดมาจากความผิดพลาดในการประกอบด้ามจับใสเข้ากับตัวเกรียงโป้วสีด้ามไม้ทำให้เกิดสนิม ตรงจุดต่อระหว่างไม้และเหล็ก

หมายเหตุ: ที่ตัว เกรียงโป้วสีด้ามไม้ได้ทำการลบเครื่องหมายการค้าออกแล้ว 

วิธีการใช้งาน ใช้มือข้างที่ถนัดจับตรงด้ามให้มั่นคง หากต้องการแซะเศษปูน เศษกาว ออกจากพื้นผิวให้จรดปลายเกรียงไปยังสิ่งที่ต้องการแซะออกแล้วออกแรงดันเกรียงให้ขนานไปกับพื้นผิว หากต้องการโป้วสีหรือปาดให้เรียบให้จรดปลายเกรียงไปยังพื้นผิวที่ต้องการโป้วแล้วลากเกรียงโป้วผ่านพื้นผิวนั้นๆ สำหรับการโป้วพื้นผิวไม่ควรลากเกรียงโป้วผ่านหน้าพื้นผิวหลายครั้งเพราะจะทำให้วัสดุที่ต้องการโป้วหลุดมาติดที่เกรียงโป้วได้

ควรทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆหลังใช้งานเสร็จแล้ว เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง