สายยางใส (ราคาต่อ 1 เมตร)

สายยางใส (ราคาต่อ 1 เมตร)

  • 4.00 ฿


สายยางใสหเนียว นุ่ม ยืดหยุ่น คุณภาพมาตรฐาน ราคาจำหน่ายเป็นเมตร หากต้องการสั่งความยาว 1 เมตร ให้เลือกขนาดที่ต้องการจำนวน 1 หน่วย หากต้องการ 10 เมตร ให้เลือกขนาดที่ต้องการจำนวน 10 หน่วย

สายยางใสใช้ในการวัดระดับความสูงที่เท่ากันในงานก่อสร้าง ใช้โโดยการใส่น้ำเข้าไปในสายยางใสแล้วนำปลายสายยางด้านที่ 1 ล็อคไว้กับกำแพงหรือเสาเพื่อกำหนดตำแหน่งความสูงจุดแรก ใช้ปากกาขีดแนวระดับของน้ำลงบนกำแพงหรือเสา  จากนั้นให้นำปลายอีกด้านหนึ่งของสายยางไปยึดกับกำแพงหรือเสาในพื้นที่ที่ต้องการถ่ายระดับความสูงที่เท่ากัน  ระดับน้ำจะแสดงความสูงที่เท่ากันกับสายยางด้านที่ 1 

หากต้องการต่อเข้ากับก๊อกน้ำขนาด 1/2" ควรใช้ท่อสายยางขนาด 5/8" แล้วจึงใช้กิ๊บรัดท่อรัดสายยางเข้ากับก๊อกน้ำ 

หากใช้สายยางขนาด 1/2" สามารถต่อเข้ากับก๊อกขนาด 1/2" ได้เช่นกันแต่จะสวมเข้ากับหัวก๊อกค่อนข้างยาก

หลังการใช้งานควรรีดน้ำออกจากสายยางและเก็บสายยางในที่แห้งเพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่และเชื้อราในสายยาง


สินค้าที่เกี่ยวข้อง