สกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำ Socket countersunk(flat) head cap screw (12.9) เกลียวมิล

  • 10.00 ฿


สกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำ  Socket countersunk(flat) head cap screw (12.9)

ใช้เพื่อยึดโดยรูที่จะใช้ยึดจะต้องมีขนาดเดียวกันกับขนาดของสกรูโดยปกติจะทำการต๊าปเกลียวเพื่อให้สกรูสามารถยึดผ่านได้ หัวสกรูเป็นทรงกลมเตเปอร์รูขันเป็นรู6เหลี่ยม ตัวสกรูสีดำ เป็นเกลียวมิล ทำจากเหล็กดำ วิธีการวัดขนาดของสกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำ คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำ คือขนาดเป็นมิลที่ระบุต่อจากอักษร m และตัวเลขที่ถัดจากขนาดมิลจะเป็นขนาดความยาวของสกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำหน่วยเป็นมิลเช่นเดียวกัน(สำหรับตัวเลขที่แสดง2ตัวนั้นหมายความว่ามีขนาดอยู่ระหว่างตัวเลข 2 ตัวนั้นเช่น m-3-15-16 คือสกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลและมีความยาวประมาณ 15.5 มิล)การวัดความยาวจะวัดจากหัวสกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำจนถึงปลายสุดเกลียวของสกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำ

วิธีการใช้งาน พิจารณารูที่ต้องการขันว่ามีขนาดเท่าไหร่ จากนั้นจึงเลือกสกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำที่มีขนาดเท่ากับรูที่ต้องการจะขัน ใส่สกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำเข้าไปในรูโดยรูที่จะขันนั้นจะต้องมีเกลียวเป็นเกลียวมิล เลือกขันตามเข็มนาฬิกาเป็นการขันให้แน่น และการขันทวนเข็มนาฬิกาเป็นการคลายสกรูหัวจมดำเตเปอร์ดำ ออกจากจุดที่ขัน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง