สกรูมิลสี่แฉก(หัวร่ม) Cross Pan Head Machine Screw เกลียวมิล

  • 5.00 ฿


สกรูมิลสี่แฉก(หัวร่ม) เกลียวมิล Cross Pan Head Machine Screw ทำจากเหล็กคุณภาพมาตรฐานชุบสีเงินป้องกันสนิม ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ใช้สำหรับยึดมือจับตู้เฟอร์นิเจอร์ ขนาดของสกรูจะเท่ากับขนาดรูปกติของมือจับเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปคือ 4 มิลและเป็นเกลียวมิล 

วิธีการใช้งาน ใช้สว่านเจาะรูหน้าบานตู้ที่จะทำการติดตั้งควรใช้ดอกสว่านเจาะที่มีขนาดประมาณ 4-4.5 มิลลิเมตร จากนั้นพิจารณาว่าหน้าบานตู้ที่ต้องการติดตั้งมือจับนั้นมีความหนาเท่าไหร่และมือจับที่จะติดตั้งสามารถรองรับน๊อตที่มีความลึกได้เท่าไหร่ น๊อตที่จะใช้จะต้องมีความยาวไม่มากไปกว่า ความหนาของหน้าบานตู้บวกกับระยะที่มือจับรองรับความลึกของน๊อตได้ เช่นถ้าหน้าบานตู้มีความหนา 15 มิล และระยะที่มือจับรองรับความลึกของน๊อตได้คือ 10 มิล(สามารถใช้เวอร์เนียร์แทงเข้าไปในช่องรับน๊อตของมือจับเพื่อวัดความลึกได้) น๊อตที่จะเลือกใช้ระยะต้องไม่เกิน 25 มิล 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง