สกรูตัวหนอนดำ Socket set screw (12.9)

  • 10.00 ฿


สกรูตัวหนอนดำ  Socket set screw (12.9) ใช้สำหรับขันเข้ากับรูที่เตรียมเพื่อยึดโดยไม่ให้เห็นหัวน๊อต หัวน๊อตจะเป็นหัว6เหลี่ยมซ่อนอยู่ภายในตัวเกลียวเอง สกรูตัวหนอนจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวสกรูและเกลียวสกรูเท่ากันเพราะสกรูตัวหนอนไม่มีหัวเกลียวดังนั้นปกติจะใช้งานกับการขันอัดแน่นเท่านั้น เป็นเกลียวมิล ทำจากเหล็กดำ วิธีการวัดขนาดของสกรูตัวหนอนดำ คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูตัวหนอนดำ คือขนาดเป็นมิลที่ระบุต่อจากอักษร m เช่น m3-10 หมายความว่าเป็นสกรูตัวหนอนดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิล มีความยาวทั้งสิ้น 10 มิล

สกรูตัวหนอนดำ จะต้องใช้กุญแจหกเหลี่ยมในการขันโดยการสวมกุญแจหกเหลี่ยมเข้าไปที่หัวของสกรูตัวหนอนดำ แล้วจึงทำการขัน ขันตามเข็มนาฬิกาเป็นการขันให้แน่น และการขันทวนเข็มนาฬิกาเป็นการคลายสกรูตัวหนอนดำ ออกจากจุดที่ขัน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง