ล้อตู้ลูกปืน HD-907

  • 8.00 ฿วิธีการติดตั้ง คลายสกรูที่อยู่ที่ฐานของล้อตู้ลูกปืนแล้วจึงนำล้อตู้ลูกปืนสอดเข้าไปในช่องของร่องอลูมิเนียมที่ต้องการติดตั้งเมื่อเลื่อนล้อตู้ลูกปืนเข้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึงทำการขันสกรูเพื่อหนีบล้อลูกปืนเข้ากับรางอลูมิเนียม


สินค้าที่เกี่ยวข้อง