ลวดเชื่อม yawata L 55-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

ลวดเชื่อม yawata L 55

  • 170.00 ฿

Only 2 left!

ลวดเชื่อม ยาวาต้า L-55 เป็นลวดเชื่อมประเภทไฮโดรเจนต่ำ เชื่อมได้ทุกท่าเชือม เนื้อแนวเชื่อมมีคุณสมบัติทนต่อการแตกร้าวเป็นเลิศ คุณสมบัติทางกลและคุณภาพของการเอ็กซ์เรย์เป็นเยี่ยม เชื่อมในท่าเหนือหัวและท่าตั้งได้ง่ายมาก

วิธีการใช้งาน เปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและปรับกระแสเครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้เหมาะสมโดยระดับการปรับกระแสไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ

1. ความหนาของชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อมหากชิ้นงานหนาจะใช้กับลวดเชื่อมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากและต้องใช้กระแสในการเชื่อมมากตามไปด้วย

2. แนวในการเชื่อมโดยปกติหากเป็นการเชื่อมแบบต่อมุมในจะใช้กระแสในการเชื่อมมากที่สุด การเชื่อมแบบต่อตรงชิ้นงาน จะใช้กระแสปานกลาง และการเชื่อมแบบต่อมุมนอกจะใช้กระแสในการเชื่อมน้อยที่สุด

3. ท่าในการเชื่อมจะส่งผลกับมุมการเดินของลวดเชื่อมและกระแส

ข้อสังเกตุ หากปรับกระแสไฟมากเกินไปจะทำให้แนวเชื่อมทะลุได้ แต่หากกระแสน้อยเกินไปจะทำให้แนวเชื่อมไม่กินกัน ระยะห่างระหว่างลวดเชื่อมกับวัตถุที่ต้องการเชื่อมก็มีผลหากระยะห่างมากเกินไปกระแสจะสูง หากใกล้เกินไปจะทำให้ลวดเชื่อมติดกับชิ้นงาน 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง