Atlantic (2KG) ลวดเชื่อมไฟฟ้าE6013 #2.6-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

Atlantic (2KG) ลวดเชื่อมไฟฟ้าE6013 #2.6

  • 100.00 ฿


Atlantic (2KG) ลวดเชื่อมไฟฟ้าE6013 #2.6 เป็นลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ เชื่อมง่ายในทุกท่าเชื่อม รวมทั้งท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง สะเก็ดไฟน้อย แนวเชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบาง ๆ ได้ดี โดยเกิดการบิดตัวน้อยมากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อม 2.6 มิลลิเมตร เป็นลวดเชื่อมที่ใช้กับเครื่องเชื่อมทั่วไปที่เป็นแบบ ARC สามารถใช้ได้ตั้งแต่เครื่องเชื่อมที่มีกำลังวัตต์น้อยๆเช่น120Wจนถึงเครื่องเชื่อมที่มีกำลังวัตต์สูงๆเช่น300Wวิธีการใช้งาน เริ่มโดยการต่อสายไฟเเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ARC นำสายดินต่อเข้ากับตัวชิ้นงานที่ต้องการเชื่อมจากนั้นจึงนำคีมคีบลวดเชื่อมหนีบลวดเชื่อม ปรับกระแสไฟให้เหมาะสมกับการเชื่อม หากเราปรับกระแสไฟน้อยเกินไปจะทำให้ลวดเชื่อมไม่ละลายแต่หากปรับกระแสไฟมากเกินไปจะทำให้จุดที่ทำการเชื่อมทะลุเป็นรู เราต้อองลองทำการปรับจนกว่ากระแสจะเหมาะสมแล้วจึงเริ่มทำการเชื่อม


สินค้าที่เกี่ยวข้อง