มีดกลึง (กลม) META META HSS tool bit (round type) 1/8x8"

  • 17.00 ฿


META META HSS tool bit (round type)  1/8x8" สำหรับกลึงเหล็ก ทำจากเหล็ก ใช้โดยการแต่งมีดกลึงด้วยเครื่องลับตั้งโต๊ะให้ได้ขนาดแล้วจึงนำมีดกลึงนี้ไปใช้งานกลึงไม้หรือโลหะต่อไป


สินค้าที่เกี่ยวข้อง