ปากกาจับเหล็ก มีแท่น เหล็กเหนียว META Cast Iron Bench Vise META

  • 700.00 ฿

Only 2 left!

ปากกาจับเหล็ก มีแท่น เหล็กเหนียว META Cast Iron Bench Vise META (สินค้าเป็นดังภาพไม่มีส่วนระบบหมุนที่ต่อกับฐาน ถ้าจะมีส่วนที่ยึดต่อฐานจะเป็นปากกาจับเหล็กแบบหมุนรอบตัว) เป็นปากกาที่ยึดจับชิ้นงานโลหะให้แน่นเพื่อทำงานอื่นๆต่อไป ตัวปากกาทำจากเหล็กหล่อคุณภาพดี สวยงาม ทำสีชุบ งานประณีต เรียบร้อย มีแรงบีบจับมาก ปากของปากกาจับเหล็กแข็งเพราะเป็นเหล็กฟอร์ซชุบแข็ง มีแท่นที่ด้านหลังปากกาจับเหล็กเพื่อใช้ในการตีขึ้นรูปโลหะได้

วิธีใช้งาน ก่อนใช้งานปากกาจับเหล็กต้องยึดฐานของปากกาจับเหล็กให้มั่นคงก่อนโดยอาจใช้น๊อตยึดตรงรูฐานด้านข้างที่ถูกเจาะมาเป็นรู หรืออาจใช้ปากกาจับไม้ แคล้มตัวซีเพื่อยึดปากกาจับเหล็กเข้ากับพื้นโต๊ะ จากนั้นจึงหมุนด้ามจับด้านหน้าปากกาจับเหล็กโดยหมุนทวนเข็มนาฬิการเพื่อเปิดปากของปากกาจับเหล็กให้ขยายความกว้างของปากมากขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่ต้องการจับเล็กน้อยแล้วจึงทำการหมุนด้ามจับให้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อบีบปากของปากกาจับเหล็กเข้ากับวัตถุ

กล่องละ 1 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง