ปากกาจับเหล็ก มีแท่น เหล็กเหนียว META Cast Iron Bench Vise META

  • 600.00 ฿

Only 2 left!

ปากกาจับเหล็ก มีแท่น เหล็กเหนียว META Cast Iron Bench Vise META (สินค้าเป็นดังภาพไม่มีส่วนระบบหมุนที่ต่อกับฐาน ถ้าจะมีส่วนที่ยึดต่อฐานจะเป็นปากกาจับเหล็กแบบหมุนรอบตัว) เป็นปากกาที่ยึดจับชิ้นงานโลหะให้แน่นเพื่อทำงานอื่นๆต่อไป ตัวปากกาทำจากเหล็กหล่อคุณภาพดี สวยงาม ทำสีชุบ งานประณีต เรียบร้อย มีแรงบีบจับมาก ปากของปากกาจับเหล็กแข็งเพราะเป็นเหล็กฟอร์ซชุบแข็ง มีแท่นที่ด้านหลังปากกาจับเหล็กเพื่อใช้ในการตีขึ้นรูปโลหะได้สินค้าที่เกี่ยวข้อง