ปากกาจับเหล็ก มีแท่น เหล็กเหนียว META Cast Iron Bench Vise META

  • 600.00 ฿

Only 3 left!

Cast Iron Bench Vise เป็นปากกาที่ยึดจับชิ้นงานโลหะให้แน่นเพื่อทำงานอื่นๆต่อไป


สินค้าที่เกี่ยวข้อง