ประแจบล็อคฟรี 2 ข้าง (หางหนู) META pointed-tail ratchet socket wrench with sharp handle No.77-88-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

ประแจบล็อคฟรี 2 ข้าง (หางหนู) META pointed-tail ratchet socket wrench with sharp handle No.77-88

  • 241.00 ฿

Only 5 left!

ประแจบล็อคฟรี 2 ข้าง (หางหนู) META pointed-tail ratchet socket wrench with sharp handle No. 77-88 10x12 mm. ใช้ขันน็อต 6 เหลี่ยม พกพาสะดวก ใช้งานได้ง่าย เพราะมี 2 ขนาดในตัวทำมาจากโลหะเกรดโครวานาเดียม ใช้โดยการใส่น๊อต6เหลี่ยมเข้าไปที่ปากประแจแล้วหมุนโดยจับที่ปลายอีกข้าง ประแจสามารถปรับให้หมุนทิศทางเดียวได้เหมือนด้ามฟรี โดยปรับที่ตัวปุ่ม หากต้องการเพิ่มแรงหมุนสามารถต่อท่อเข้าที่ปลายหางหนูเพื่อผ่อนแรงและเพิ่มแรงบิดได้

วิธีการใช้งาน พิจารณาน๊อตที่ต้องการขัน วัดขนาดว่าน๊อตที่ต้องการขันว่าเป็นขนาดเท่าไหร่ วิธีการวัดให้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านของน๊อตจากด้านหนึ่งไปถึงอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกัน(ไม่ใช่การวัดมุมถึงมุมที่อยู่ตรงข้ามกัน)เมื่อได้ขนาดน๊อตที่ต้องการจะขันแล้วให้ใช้ ประแจที่มีขนาดที่วัดได้ใส่เข้าไปที่น๊อตแล้วออกแรงหมุน

ควรทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆหลังการใช้งานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล่องละ 5 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง