น้ำมันจักร ตรา SIGNAL-OIL Sewing Machine Oil - SIGNAL-OIL-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

น้ำมันจักร ตรา SIGNAL -OIL Sewing Machine Oil - SIGNAL-OIL

  • 6.00 ฿


น้ำมันจักร ตรา ซิงเกอร์ SIGNAL-OIL Sewing Machine Oil - SIGNAL-OIL ใช้สำหรับงานหล่อลื่นต่างๆ ป้องกันสนิม เหมาะสำหรับ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์ บานพับประตู หน้าต่าง จักรเย็บผ้า เป็นต้น

ปริมาตรสุทธิ 80 มิลลิลิตร

วิธีการใช้งาน เริ่มโดยการตัดที่ปากของขวดน้ำมัน หากตัดปากของขวดน้ำมันใกล้กับปลายปากรูที่ได้จะเล็กและหากตัดห่างจากปลายปากมากเท่าไหร่ก็จะได้รูที่น้ำมันจะออกมาใหญ่เท่านั้น

ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็กและห่างจากพื้นที่อาจเกิดประกายไฟ

กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง