ชุดดอกเราเตอร์ META router bit 12-pc set

  • 630.00 ฿

Only 6 left!

META router bit 12-pc set   ชุดดอกเราเตอร์นี้ประกอบไปด้วยดอกเราเตอร์ที่เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปที่ช่างไม้ใช้มีทั้งหมด 12 ดอก สำหรับขึ้นรูปไม้ ทำจากเหล็ก ใช้โดยการใส่ดอกสว่านเข้าไปที่หัวจับดอกเราเตอร์ขันล็อคหัวเราเตอร์ให้แน่นแล้วเปิดเครื่องสินค้าถูกบรรจุอยู่ในกล่องไม้ สวยงามเรียบร้อยเป็นระเบียบง่ายต่อการจัดเก็บ

วิธีใช้งาน ชุดดอกเราเตอร์ ก่อนอื่นต้องมีเครื่องเราเตอร์ก่อน พิจารณาว่าต้องการตัดไม้ในลักษณะใดแล้วจึงนำดอกที่ต้องการไปใส่ในเครื่องเราเตอร์ ขันยึดดอกเราเตอร์กับเครื่องเราเตอร์ให้แน่น แล้วจึงทำการเปิดเครื่องเราเตอร์แล้วเดินเครื่องเราเตอร์พร้อมดอกไปบนไม้เพื่อขึ้นรูปไม้ตามต้องการ

ชุดดอกเราเตอร์ มีขนาดแกน 2 ชนิดคือ แกนขนาด 1/2" และแกนขนาด 1/4" ซึ่งเครื่องเราเตอร์ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปก็จะมี 2 ขนาดเช่นกัน

ควรเก็บดอกเราเตอร์ทุกครั้งหลังใช้งานอย่างเป็นระเบียบป้องกันการสูญหาย

กล่องละ 1 ชุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง