คีมล็อค ตรา ไวท์กริป # 10R Locking Plier - VISE-GRIP

  • 370.00 ฿


10R Locking Plier - VISE-GRIP คีมล็อคที่มีความนิยมสูงสุด เป็นของ vise grip แท้ 100%ปากคีบหล่อจากเหล็กผสมชนิดพิเศษ มีความทนทานสูง ที่จับเป็นแผ่นเหล็กเจาะ ยึดจับวัตถุเพื่อให้อยู่ทรง ปากหนีบแบบฟันปลา สามารถยึดจับได้อย่างแน่นหนา

วิธีการใช้งาน พิจารณาสิ่งที่ต้องการใช้คีมล็อคจับ เริ่มโดยการบีบคีมล็อคก่อนแล้วจึงเริ่มหมุนเกลียวปรับระยะของปากให้มีขนาดเล็กกว่าของที่ต้องการจะใช้คีมล็อคจับเพียงเล็กน้อย ยิ่งเราหมุนเกลียวปรับระยะของปากคีมล็อคให้เล็กกว่าของที่เราต้องการจะจับมากเท่าไหร่ตอนใช้คีมล็อคจับของชิ้นนั้นก็จะยิ่งแน่นมากขึ้น เมื่อต้องการจะปลดปากคีมล็อคออกจากของที่เราจับให้กดแกนที่ซ้อนอยู่ด้านในออกจากตัวคีมล็อค ปากคีมล็อคก็จะคลายโดยอัตโนมัติ

ควรทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล่องละ 5 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง