คีมจับ อ๊อกทองแดง ตรา Yokomo กล่องแดง Copper Welding Electrode Holder - YOKOMO

  • 115.00 ฿

Only 3 left!

Copper Welding Electrode Holder - YOKOMO อุปกรณ์ที่ใช้จับเพื่อเป็นสื่อไฟฟ้าให้กับลวดเชื่อม ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่างสม่ำเสมอ มีความปลอดภัย คงทน

ใช้สำหรับการเชื่อมแบบใช้ธูปเชื่อม หรือเรียกว่าการเชื่อมแบบ Arc welding ซึ่งจะต้องมีคีม 2 ตัว ตัวที่หนึ่งคือคีมหนีบสายดินเอาไว้หนีบไปที่วัตถุที่ต้องการเชื่อม คีมตัวที่ 2 คือคีมจับ อ๊อกทองแดง จับไปที่ธูปเชื่อมเพื่อจำไปสปาร์คและละลายธูปเชื่อมลงบนวัตถุที่ต้องการเชื่อม

วิธีใช้งาน เมื่อต้องการเปลี่ยนคีมจับ อ๊อกทองแดงให้ดึงปลอกส่วนที่เป็นด้ามจับของคีมจับ อ๊อกทองแดงลงแล้วจึงทำการขันสายทองแดงที่อยู่ด้านในออก เปลี่ยนคีมจับ อ๊อกทองแดงอันใหม่ ทำการขันน๊อตล็อคสายทองแดงและดันปลอกกลับที่เดิม


สินค้าที่เกี่ยวข้อง