คีมจับ อ๊อกทองแดง ตรา Yokomo กล่องแดง Copper Welding Electrode Holder - YOKOMO

  • 130.00 ฿


Copper Welding Electrode Holder - YOKOMO อุปกรณ์ที่ใช้จับเพื่อเป็นสื่อไฟฟ้าให้กับลวดเชื่อม ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่างสม่ำเสมอ มีความปลอดภัย คงทน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง