กาวลาเท็กซ์ ตรา TOA Latex Adhesive - TOA

  • 15.00 ฿


TOA Latex Adhesive - TOA ให้การยึดเกาะที่ดีและแข็งแรงเหนียวแน่น จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน มีความข้นเหลวพอเหมาะปาดกาวได้อย่างสะดวก มีการแห้งตัวที่เหมาะสมตลอดจนการไหลตัวที่ดี เนื้อกาวข้นเหนียว ชนิดโพลีไวนิลอะซีเตต อิมัลชั่น มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีเยี่ยม ติดได้แน่นสนิท ปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน สำหรับงานอเนกประสงค์ทั่วไป ที่มีพื้นผิวเป็นรูพรุน เช่น ติดผนึกกระดาษ วอลเปเปอร์ งานไม้ งานผ้า หลังจากการใช้งาน ควรปิดฝาให้สนิทและควรเก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส 

สำหรับงานติดทั่วไปเช่นกระดาษ ผ้าควรใช้รุ่น สำหรับรุ่น#22Sขวดสีน้ำเงิน

สำหรับงานไม้ควรใช้รุ่น#35Aขวดสีแดง 

 กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง