กาวลาเท็กซ์ ตรา TOA Latex Adhesive - TOA

  • 12.00 ฿


TOA Latex Adhesive - TOA ให้การยึดเกาะที่ดีและแข็งแรงเหนียวแน่น จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน มีความข้นเหลวพอเหมาะปาดกาวได้อย่างสะดวก มีการแห้งตัวที่เหมาะสมตลอดจนการไหลตัวที่ดี เหมาะกับงานไม้สำหรับรุ่น #35Aขวดสีแดง และเหมาะสำหรับงานทั่วไปรุ่น #22Sขวดสีน้ำเงิน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง